Quà vip

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top

Hiên Viên Kiếm Game MMOARPG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

 

Đua Top Lực Chiến

 

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 1

 

 

Thời gian: 7 ngày sau khi mở server.

Nội dung: Trong 7 ngày sau khi mở server,  người chơi đứng Top 20 trong BXH Chiến lực toàn server sẽ được Thưởng KNB.

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 2
 

Xếp hạngThưởng
Hạng 12000KNB + 1 rương Đồ Cam + 1 Ngọc Linh Long lv3
Hạng 2-31200KNB + 10 Mảnh đồ cam + 5 Ngọc thủy tinh lv3
Hạng 4-10600KNB + 5 ngọc Thủy Tinh lv2
Hạng 11-20200KNB + 5 ngọc Thủy Tinh lv 1

 

Đua Top Cường Hóa Trang Bị

 

Thời gian: Ngày đầu mở server.

 

Nội dung: Mở sv ngày thứ nhất,  dựa vào thứ tự tổng số cường hóa trang bị,  khi số cường hóa trang bị tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau.

 

Xếp hạngPhần thưởng
1Đồng*800000
2-3Đồng*400000
4-10Đồng*188888
Tổng cấp cường hóa lv60Đồng*80000

 

 

Đua Top Tăng Sao Trang Bị

 

Thời gian: Ngày thứ 2 sau khi mở server.

 

Nội dung: Mở server ngày thứ 2, căn cứ vào tổng số tăng sao trang bị để xếp hạng, khi tổng số tăng sao trang bị tương đương sẽ thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau.

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 3

 

Xếp hạngPhần thưởng
1Tinh Diệu Thạch*1888
2-3Tinh Diệu Thạch*988
4-10Tinh Diệu Thạch*488
Tổng số sao đạt 35 saoTinh Diệu Thạch*200

 

Đua Top Chiến lực Pet Chiến

 

Thời gian: 3 ngày sau khi mở server.

 

Nội dung: Mở server ngày thứ 3, căn cứ vào chiến lực của tổng Pet chiến để xếp hạng, nếu chiến lực tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau.

 

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 4

 

Xếp hạngPhần thưởng
1Phù Pet *400
2-3Phù Pet *200
4-10Phù Pet *100
Chiến lực Pet Chiến đạt 2000Phù Pet *40

 

 

Đua Top Phi hành khí

 

Thời gian: 4 ngày sau khi mở server.

Nội dung: Mở server ngày thứ 4, căn cứ vào tổng chiến lực Phi Hành Khí để xếp hạng, nếu chiến lực tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau.

 

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 5

Xếp hạngPhần thưởng
1400 Phi Hành Thạch
2-3200 Phi Hành Thạch
4-10100 Phi Hành Thạch
Chiến lực phi hành đạt 180040 Phi Hành Thạch

 

Đua Top Chiến lực Trang Sức

 

Thời gian: 5 ngày sau khi mở server.

 

Nội dung: Mở server ngày thứ 5, dựa vào tổng chiến lực Trang Sức để xếp hạng, nếu chiến lực tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau.

 

Xếp hạngPhần thưởng
1Trang Sức Cam lv45*10, Trang Sức Cam lv55*10, Hộp Trang Sức Cam*20
2-3Trang Sức Cam lv45*5, Trang Sức Cam lv55*5, Hộp Trang Sức Cam*10
4-10Trang Sức Cam lv45*2, Trang Sức Cam lv55*3, Hộp Trang Sức Cam*5
Chiến lực đạt 2500Trang Sức Cam lv45*1,  Trang Sức Cam lv55*1, Hộp Trang Sức Cam*2

 

Đua Top Chiến lực Cánh

 

Thời gian: 6 ngày sau khi mở server.

Nội dung: 6 ngày sau khi mở server, dựa vào tổng chiến lực Cánh Chiến để xếp hạng, nếu chiến lực tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau. 

 

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 6[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 7

 

Xếp hạngPhần thưởng
1100 Bách Điểu Dực, 100 Vũ Thạch
2-350 Bách Điểu Dực, 50 Vũ Thạch
4-1025 Bách Điểu Dực, 25 Vũ Thạch
Chiến lực Cánh đạt 300010 Bách Điểu Dực, 10 Vũ Thạch

 

 

 

 

 

Đua Top Chiến lực Bàn Long

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server.

Nội dung: Đua Top chiến lực Bàn Long nhận thưởng: Rương Bàn Long Cam.

 

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 8

Xếp hạngPhần thưởng
140 Rương Bàn Long Cam
2-320 Rương Bàn Long Cam
4-1010 Rương Bàn Long Cam
Chiến lực Bàn Long đạt 25004 Rương Bàn Long Cam


 

Đua Top Bậc Trang bị Cam

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server.

Nội dung: Mở server ngày thứ 7, dựa vào số bậc của Đồ cam để xếp hạng, số bậc tương đương thì sẽ dựa vào thời gian để xếp thứ tự trước sau

[Sự kiện] Tổng hợp chuỗi sự kiện đua Top - 9

 

Xếp hạngPhần thưởng
11 đồ cam và 35 mảnh đồ cam
2-330 mảnh đồ cam
4-1016 mảnh đồ cam
Nâng bậc đồ cam đạt bậc 18 mảnh đồ cam

 

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140