Quà vip

[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ

Hiên Viên Kiếm - MMOARPG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 1

 

Vòng Quay May Mắn

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server.

Nội dung: Quay thưởng vòng quay may mắn, siêu ưu đãi, sieu hấp dẫn. Có 3 loại vòng quay:


- Vòng Quay may mắn đồng.

- Vòng quay may mắn bạc.

- Vòng quay may mắn vàng.

 

Tích Lũy Nạp

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server, tích luỹ nạp KNB đúng mức nhận thưởng :

 

KNB Tích lũyPhần ThưởngHình ẢnhSố Lượng
500Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 250,000
Phù Pet [Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 320
Mảnh Trang Bị[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 450
Mảnh Linh Hạch[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 510
1000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 6100,000
Phù Pet[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 730
Mảnh Trang Bị[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 875
Mảnh Linh Hạch[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 920
2000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 10150,000
Phù Pet[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 1140
Mảnh Trang Bị[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 12100
Đan Tư Chất[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 132
5000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 14200,000
Phù Pet[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 1550
Mảnh Trang Bị[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 16150
Đan Tư Chất[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 174
10,000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 18250,000
Mảnh Vân Hồ[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 1920
Mảnh Trang Bị[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 20300
Đan Tư Chất[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 216
20,000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 22200,000
Mảnh Vân Hồ[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 2340
Ngọc Thủy Tinh Lv2[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 2450
Đan Tư Chất[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 258
30,000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 26350,000
Mảnh Vân Hồ[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 2760
Ngọc Đấu Hồn lv1[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 282
Ngọc Thủy Tinh Lv2[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 2950
50,000Đồng[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 30500,000
Mảnh Vân Hồ[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 31100
Bách Điểu Dực[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 32100
Ngọc Đấu Hồn lv1[Sự kiện] Chuổi sự kiện ưu đãi nạp thẻ - 333

 

 

Nạp Đúng Mốc 7 Ngày

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server.

Nội dung: Hàng ngày nạp thẻ đúng mốc nhận thưởng:

 

- Ngày 1: 

 

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Đồng50,000
Mảnh Trang Bị20
Lực Tinh20
1000Đồng100,000
Mảnh Trang Bị60
Lực Tinh60
2500Đồng200,000
Mảnh Trang Bị150
Lực Tinh150
5000Đồng300,000
Mảnh Trang Bị300
Lực Tinh300
10000Đồng500,000
Mảnh Trang Bị600
Lực Tinh600

 

-  Ngày 2:

 

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Đồng50,000
Tinh Diệu Thạch20
Mảnh Linh Hạch20
1000Đồng100,000
Tinh Diệu Thạch60
Hi Thạch60
2500Đồng200,000
Tinh Diệu Thạch150
Hi Thạch150
5000Đá Pet50
Tinh Diệu Thạch300
Hi Thạch300
10000Đá Pet100
Tinh Diệu Thạch600
Hi Thạch600

 

- Ngày 3:

 

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Phù Pet20
Đùi gà10
1000Phù Pet40
Đùi Gà20
Mảnh Cuồng Nộ2
2500Phù Pet100
Đùi Gà30
Mảnh Cuồng Nộ4
5000Phù Pet200
Mảnh Cuồng Nộ 8
Mảnh Trang Bị200
10000Phù Pet400
Mảnh Cuồng Nộ16
Ngọc Thương Hải Lv15

 

- Ngày 4:

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Phi Hành Thạch30
Hi Thạch30
1000Phi Hành Thạc75
Hi Thạch100
2500Phi Hành Thạch150
Hi Thạch200
5000Phi Hành Thạch300
Hi Thạch500
10000Phi Hành Thạch600
Hi Thạch1000

 

 

- Ngày 5:

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Đồng50,000
Rương Bàn Long Tím lv455
1000Đồng100,000
Rương Bàn Long Cam lv453
2500Đồng200,000
Rương Bàn Long Cam lv456
5000Đồng300,000
Rương Bàn Long Cam lv4510
Rương Thần Khí Lam50
10000Đồng500,000
Rương Bàn Long Cam lv4520
Rương Thần Khí Lam150

 

- Ngày 6:

 

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Bách Điểu Dực20
Vũ Thạch10
1000Bách Điểu Dực50
Vũ Thạch30
2500Bách Điểu Dực100
Vũ Thạch60
5000Bách Điểu Dực200
Vũ Thạch120
10000Bách Điểu Dực400
Vũ Thạch240

 

- Ngày 7:

 

Mốc nạpPhần thưởngSố lượng
250Mảnh Phong Bạo2
Gói Đồ Cam2
1000Mảnh Phong Bạo4
Gói Đồ Cam5
Đá Pet30
2500Mảnh Phong Bạo6
Gói Đồ Cam10
Đá Pet75
5000Mảnh Phong Bạo8
Gói Đồ Cam20
Đá Pet150
10000Mảnh Phong Bạo16
Gói Đồ Cam40
Đá Pet300

 

 

Nạp lần đầu 7 ngày

 

Thời gian: 7 Ngày sau khi mở server.

Nội dung: Mỗi ngày nạp từ 100 KNB nhận ngay gói quà giá trị.

- Ngày 1: Cửu Thiên Dực.

- Ngày 2: Đan Exp cao cấp.

- Ngày 3: Trường Phong Kiếm.

- Ngày 4: Mảnh Tiểu Trư.

- Ngày 5: Quỷ Thiên [Vũ].

- Ngày 6: Đan Exp Siêu cấp.

- Ngày 7: Quà Đồ Cam.

 

Game SG140